W związku z licznymi pytaniami oraz zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV – 2 przekazuję poniższe informacje:

  1. W związku z zaistniałą sytuacją rekomenduję zawieszenie w Państwa  odwołania organizacji zajęć grupowych, spotkań, szkoleń, warsztatów itp. oraz czasowe wyeliminowanie konsultacji indywidualnych. Jednocześnie zalecamy poinformowanie o tym fakcie beneficjentów zadania oraz przeorganizowanie pracy w sposób umożliwiający udzielanie konsultacji rzez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Czytaj dalej Ważna informacja