Dla kogo jest DDOM?DDOM dedykowany jest:

  • osobom niesamodzielnym, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
  • pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.
  • pacjentom bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
  • pacjentom, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

DDOM opiekuje się osobami niesamodzielnymi w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z takiego pobytu?

Kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny skali poziomu samodzielności (skala Barthel)

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

– lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;

– w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Jak długo trwa pobyt ?

Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i może trwać od 30 do 120 dni.

Co zapewnia DDOM?

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w dziennym domu opieki medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie (dwa posiłki). Prowadzone są także zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Ile kosztuje DDOM?

Pobyt pacjenta i wszystkie świadczenia realizowane w Dziennym Domu Opieki Medycznej są bezpłatne.

Gdzie mieści się taki dom?

Od dnia 1 lipca 2019 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie ul. Mehoffera 72/74 rozpoczął działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM).

O Autorze

Skomentuj