Wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+.
Prezydent m.st. Warszawy informuje o realizacji w 2020r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Uczestnictwo opiekunów jest bezpłatne !
Projekt ten polega na wsparciu edukacyjno-informacyjnym osób opiekujących się seniorami (opiekunów nieformalnych), którzy są niesamodzielni. Stworzyliśmy rozwiązania mające na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa różnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi 60+.
Nasze Cele :
  • stworzenie jednego miejsca, w którym będą realizowane zadania projektu (szkolenia, wsparcie psychologiczne punkt informacyjny),
  • edukacja opiekunów poprzez szkolenia z warsztatami z zakresu opieki nad podopiecznym w warunkach zbliżonych do domowych oraz z wykorzystaniem sprzętów dostępnych dla każdego opiekuna i przy wykorzystaniu fantomów (geriatryczne, cewnikowanie, odleżyny itp.),
  • indywidualne konsultacje psychologiczne dla opiekunów (jak radzić sobie w trudnych sytuacjach),
  • stworzenie grup wsparcia, które umożliwią opiekunom wymianę doświadczeń.
Grupa docelowa:
  • Zadaniem objęci zostaną opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych 60+, mieszkający w Warszawie (opiekun, jak i podopieczny), którzy zajmują się swoimi bliskimi przez całą dobę

O Autorze

Skomentuj