Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej SYNTONIA

Stowarzyszenie powstało w 2012 roku z myślą o wspieraniu opiekunów rodzinnych osób starszych oraz osób w wieku emerytalnym.

W tym celu opracowaliśmy i już od 8 lat stale rozwijamy dwa programy:

„Blisko Bliskich”– program wsparcia rodzinnych/nieformalnych opiekunów osób starszych
„Senior blisko Siebie”– program dla osób w wieku emerytalnym

Istotą naszych działań jest:

  • wzmocnienie kompetencji opiekuńczych i kondycji psychicznej opiekunów rodzinnych osób starszych, zwłaszcza osób starszych z demencją,
  • profilaktyka depresji związanej z procesem starzenia się,
  • profilaktyka zaburzeń pamięci,
  • pomoc i wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie stawia wiek emerytalny.

Prowadzimy warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia gerontologiczne, grupy wsparcia, seminaria, wykłady, treningi pamięci i funkcji poznawczych oraz konsultacje. Programy realizuje wykwalifikowana kadra, która posiada dogłębną znajomość problematyki, ugruntowaną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi i ich rodzinami.

www.syntonia.org.pl