Na terenie Warszawy funkcjonuje obecnie 19 domów pomocy społecznej prowadzonych przez lub na zlecenie Miasta st. Warszawy.

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się.

W DPS mogą zamieszkać osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i pomocy rodziny) w środowisku.

Dla osób w podeszłym wieku

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”
ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa – Dzielnica Wola
tel. 22 836 66 62
tel. 22 836 26 17
Więcej informacji: www.dpsbudowlani.pl

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty
ul. Parkowa 7a, 00-759 Warszawa – Dzielnica Śródmieście
tel.22 841 09 33
tel.22 841 19 50
Więcej informacji: www.dpsparkowa.pl

Dom Pomocy Społecznej „Syrena”
ul. Syreny 26, 01-150 Warszawa – Dzielnica Wola
tel. 22 632-32-41
Więcej informacji: www.dpssyrena.pl

Dom Pomocy Społecznej im. „Matysiaków”
ul. Arabska 3, 03-977 Warszawa – Dzielnica Praga Południe
tel. 22 617 45 78
tel.22 617 48 88 lub tel. (centrala) 22 617 45 78 + wew. 21
Więcej informacji: www.dpsmatysiaki.waw.pl

Dom Pomocy Społecznej „Chemik”
ul. Korotyńskiego 10, 02-121 Warszawa – Dzielnica Ochota
tel. 22 823 50 12
Więcej informacji: www.dpschemik.pl

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”
ul. Bohaterów 46/48, 03-007 Warszawa – Dzielnica Białołęka
tel.22 811 44 85
Więcej informacji: www.dpspodbrzozami.pl

Dom Pomocy Społecznej Fundacji „Gniazdo Rodzinne”
ul. Kilińskiego 10/12, 05-075 Warszawa – Dzielnica Wesoła
tel. 22 761 34 66 (Pon-Pt)
tel. 22 761 34 71 (Sob-Niedz)
Więcej informacji: www.gniazdo.org.pl

Centrum Alzheimera
Al. Wilanowska 257
02-730 Warszawa
tel. 22 843 19 22
tel. 22 847 24 61
Więcej informacji: www.ca.waw.pl