Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137
Tel. (22) 508 19 07, 22 508 15 52

 

Poradnie geriatryczne

SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS. PORADNIA GERIATRYCZNA
ul. LINDLEYA 4
tel. 22 502-16-87

SZPITAL SOLEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . PORADNIA GERIATRYCZNA
ul. SOLEC 99
tel. 22-625-05-23

ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO ŻOLIBORZA, BIELAN I ŁOMIANEK. PORADNIA GERIATRYCZNA
ul. ELBLĄSKA 35
tel. 22 633-42-77

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE
PORADNIA GERIATRYCZNA
Ul. CZERNIAKOWSKA 231
Tel. 22 58 41 327, 22 58 41 227

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Poradnia geriatryczna
ul. Poborzańska 6
Tel. 22 518 26 66

Nucleus” Maria Pawińska-Proniewska, Poradnia Geriatryczna
Ul. Kobielska 13
Tel. 22 610 84 16

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
Tel.: 22 670 91 00

Oddziały Geriatryczne

Oddział Geriatryczny w ramach II oddziału wewnętrznego
Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80
tel. 22 569 04 50

Oddział Geriatryczno -Internistyczny
Szpital Wolski,
ul. Kasprzaka 17 tel. 22 389 49 07

Oddział Dzienny Psychogeriatryczny
ul. Leszno 17
Biuro Obsługi Pacjenta tel/fax: 22 632 93 59