Poradnia leczenia zaburzeń pamięci/ Alzheimerowska w Warszawie

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołoska 137
Tel. (22) 508 19 07,

UWAGA! Ze względu na kolejny etap remontów od poniedziałku 19 czerwca 2023 Poradnia Alzheimerowska, Parkinsonowska i Neurologiczna wraz z Rejestracją, Sekretariatem i Gabinetem Zabiegowym całkowicie będą w budynku “S”, na I piętrze w CWBK i na IV piętrze w PZP.

 

Poradnie geriatryczne

SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS. PORADNIA GERIATRYCZNA
ul. LINDLEYA 4
tel. 22 502-16-87

ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO ŻOLIBORZA, BIELAN I ŁOMIANEK. PORADNIA GERIATRYCZNA
ul. ELBLĄSKA 35
tel. 22 633-42-77

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE
PORADNIA GERIATRYCZNA
Ul. CZERNIAKOWSKA 231
Tel. 22 58 41 327, 22 58 41 227

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
Poradnia geriatryczna
ul. Poborzańska 6
Tel. 22 518 26 66

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
Tel.: 22 670 91 00 , 22 67 09 300

Poradnia Geriatryczna Uniwersyteckiego Centrum Medycznego
ul. Lindleya 4
22 502-16-87, 22 502 20 00

 

Oddziały geriatryczne i psychogeriatryczne w Warszawie

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii przy SAMODZIELNYM PUBLICZNY SZPITALU KLINICZNY IM. PROF. WITOLDA ORŁOWSKIEGO CMKP w Warszawie

ul. Czerniakowska 231
tel.22 62-86-950, 22 58-41-147

Oddział VIII Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny
ul. Puławska 87/89
tel. 22 48 02 407

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Klinika i Poliklinika Geriatrii
ul.Spartańska 1
tel. 22 670 91 61, 22 67 09 300

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny
ul. Elbląska 35
tel. 22 633 42 77