To ogólnomiejska instytucja pomocy, która udziela pomocy i wsparcia m.in:

  • osobom w kryzysie
  • osobom starszym i niepełnosprawnym

Dział Domów Pomocy Społecznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

kieruje swoją pomoc do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Takim osobom przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
al. Zjednoczenia 34
tel: 22 599 71 00
www.wcpr.pl