Jeśli nie wiesz jak opiekować się osobą niesamodzielną, jak prawidłowo wykonywać czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze, co robić w nagłych sytuacjach np. udaru, napadu padaczki. Skorzystaj z naszych szkoleń.

Oferujemy praktyczne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Podczas szkoleń dowiecie się Państwo m.in. jak:

 • postępować w razie wypadku i udzielać pierwszej pomocy
 • wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową
 • reagować w przypadku omdleń, padaczki, krwotoku, złamania, oparzenia, porażenia, urazu kręgosłupa itp.

Szkolenie z wykorzystaniem fantomów umożliwia praktyczny trening z zakresu wykonywania czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych przy podopiecznym tj.:

 • mycie podopiecznego,
 • bezpieczne podnoszenie (stawianie, sadzanie),
 • zmiana cewnika,
 • założenie worka stomijnego,
 • zmiana opatrunku,
 • zapobieganie odleżynom oraz pielęgnacja miejsc, w których pojawią się odleżyny,
 • odpowiednie wykorzystanie sprzętu specjalistycznego,
 • przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niesamodzielnej.

Informacje i zapisy: tel. 792 890 810 lub [email protected]