Kiedy zgłosić się na badanie pamięci?
Na badanie pamięci warto udać się zawsze wtedy, gdy jej pogorszenie nas niepokoi.  Z wiekiem pamięć słabnie, ale starość nie oznacza otępienia, dlatego nie każde trudności z pamięcią muszą okazać się np. chorobą Alzheimera. Pamiętajmy, że osłabienie pamięci krótkotrwałej np. trudność z przypomnieniem sobie nazwiska aktora, czy zamknęliśmy drzwi lub co usłyszeliśmy w radio, zwykle wynikają z naturalnego procesu starzenia się i dopóki nie utrudniają nam w znaczący sposób samodzielnego funkcjonowania, to choć są dotkliwe, to stanowią naturalną koleją rzeczy.

Natomiast jeśli do takich trudności dołączają się częste pytania o tę samą kwestię, trudności w nazywaniu przedmiotów codziennego użytku, a także zmiany w zachowaniu np. zobojętnienie, apatia, zaprzestanie aktywności, która do tej pory była charakterystyczna dla danej osoby, agresja czy pobudzenie, kłopoty z wypełnianiem dokumentów, załatwianiem codziennych spraw, to są to  wyraźnie niepokojące objawy, które zwykle bardziej dostrzega otoczenie, a chory raczej ukrywa. Taka sytuacja jest bezwzględnym wskazaniem do konsultacji lekarskiej, najlepiej w Poradni Leczenia Zaburzeń Pamięci.

Jak wygląda badanie?
Badanie zwykle przeprowadza lekarz, psycholog lub neuropsycholog. Prowadzący zadaje różne pytania, które sprawdzają jak funkcjonuje pamięć, ale także tzw. inne funkcje poznawcze, czyli myślenie, planowanie, orientacja, koncentracja, analizowanie, czytanie itp. Dlatego oprócz zadań polegających np. na zapamiętaniu jakiś informacji, pacjent może być poproszony także o napisanie, przeczytanie, narysowanie czegoś lub wykonanie jakiejś czynności  lub operacji matematycznej Podczas badania może być także przeprowadzony tzw. Test Rysowania Zegara, który pozwala ocenić, czy prawidłowo orientujemy się w czasie, jak funkcjonuje nasza pamięć i zdolności wzrokowo-przestrzenne, zdolność planowania.
Takie badanie pomaga stwierdzić, czy i jakie trudności występują w pracy naszego mózgu i skąd mogą wypływać te nieprawidłowości.

Ile trwa badanie?
W zależności od kondycji pacjenta i jego tempa pracy, badanie trwa ok. 15-30 minut- jeśli jest taka potrzeba, ten czas może ulec wydłużeniu.

Czy trzeba się przygotować do badania?
Na wizytę trzeba zabrać okulary oraz aparat słuchowy (jeśli  się go używa). Jeśli dysponujemy jakąś dokumentacja medyczną, także należy ją ze sobą przynieść.

Po co badać pamięć?
Na podstawie analizy otrzymanych wyników lekarz decyduje o tym, czy i jakie leczenie należy podjąć  lub czy należy wykonać dalsze badania.

O Autorze

Skomentuj