Kiedy opiekujemy się bliskim, który traci samodzielność  narażeni jesteśmy na silny i przewlekły stres, szczególnie, kiedy podopieczny wymaga długotrwałej i intensywnej pomocy. Nawet jeśli na początku obciążenie nie jest zbyt duże, to kiedy utrzymuje się długo także zaczyna stanowić problem. Opieka zwykle zmienia plany życiowe, składania do wyrzeczeń i nadwyrężania własnego zdrowia fizycznego i psychicznego. Życie …

Czytaj dalej Zespół wypalenia opiekuna

Dla kogo jest DDOM? DDOM dedykowany jest:
  • osobom niesamodzielnym, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
  • pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń …

    Czytaj dalej Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) – najważniejsze informacje

Kto może skorzystać z Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego (ZOL-u)? Pacjent wymagający ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia,  a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który to pacjent w ocenie skalą  poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej. Skala Barthel to skala oceniająca sprawność i zdolność do …

Czytaj dalej Zakład Opiekuńczo- Leczniczy – najważniejsze infomracje

Dla kogo jest Dom Pomocy Społecznej (DPS)? Z DPS mogą skorzystać osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i pomocy rodziny) w środowisku. Jak starać się o umieszczenie (pobyt/zamieszkanie) w DPS …

Czytaj dalej Dom Pomocy Społecznej- najważniejsze infomracje