Projekt Punkt Wsparcia i Informacji nieformalnych opiekunów osób starszych skierowany jest do członków rodzin i bliskich, pod opieką których znajdują się niesamodzielne osoby starsze 60+.
Istotą działań jest dostarczenie opiekunom zróżnicowanych i komplementarnych form wsparcia służących wzmocnieniu ich kompetencji opiekuńczych, kondycji psychicznej oraz umiejętności w zakresie pełnionej roli.

Projekt ma na celu w podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi 60+.